لاگ 2

لاگ 2

جمعه 5 مهر 1398 ساعت 11 صبح

بالاخره کامپیوتر های کوانتومی از خودشان برتری نشان دادند و به همین سبب ارائه این هفته در مورد آن ها بود. شخصیت هفته اروین شرودینگر خالق معادله شرودینگر و گربه معروف شرودینگر بود.

کامپیوترهای کوانتومی
کامپیوترهای کوانتومی
ارائه هفته
توسط محسن شعبانیان

به مناسبت پخش خبر برتری کوانتومی توسط گوگل، ارائه این هفته در مورد کامپیوتر های کوانتومی بود.

فایل ارائه
اروین شرودینگر
اروین شرودینگر
شخصیت هفته
توسط محسن شعبانیان

در ادامه بحث کامپیوتر های کوانتومی، شخصیت هفته، اروین شرودینگر یکی از افراد مهم در این رشته بود. در مورد ایده ها و نظریاتش و معادله شروینگر و گربه شرودینگر با هم صحبت کردیم.

دستور هفته man
دستور هفته man
دستور لینوکسی هفته
توسط محسن شعبانیان

اگر نیاز به اطلاعات کافی در مورد دستورات و فایلهای لینوکس دارید دستور man میتواند یک منبع کامل برای شما به حساب آید. برای استفاده از دستور man کافیست بعد از دستور man دستور یا نام فایل مورد نظر خود را وارد کنید. مثلاً برای اینکه بدانید دستور passwd برای چه هدفی استفاده میشود: man passwd

زبان های برنامه نویسی
زبان های برنامه نویسی
بحث هفته

بحث خودمانی این هفته در مورد زبان های برنامه نویسی بود. مقایسه ای بین زبان های مختلف کردیم و به نقاط ضعف و قوت آن ها اشاره کردیم و از زبان های جدیدی که برای بلاکچین و رمزارز ها ایجاد شده هم یاد کردیم.